Loading...

Wie zijn wij

De eigenaar van AD Lexis is mr Antoinette Dop.

Antoinette is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en notariaat aan de VU in Amsterdam. Bovendien heeft ze een vertaalopleiding Engels afgerond. Totdat zij in 1999  begon met AD Lexis, heeft ze lesgegeven aan de Universiteit van Utrecht (Romeins recht, hoofdvakken burgerlijk recht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht) en de VU in Amsterdam  (hoofvakken burgerlijk recht). Verder heeft ze schrijfcursussen gegeven en Nederlands les op een taleninstituut.

Antoinette is lid van het NGTV (de grootste beroepsorganisatie voor vertalers in Nederland) en staat ingeschreven bij de rechtbank als beëdigd vertaler en het Kwaliteitsregister voor Tolken en vertalers.

Verder publiceert ze regelmatig over juridisch vertalen en aanverwante onderwerpen.
In september 2009 is haar eerste boek verschenen bij Kluwer. Het boek is bedoeld als leerboek voor rechtenstudenten op de universiteit en het hbo om te leren communiceren over hun vak in het Engels. De titel is Introduction into legal English for Dutch students (Kluwer 2009).

Powered By WordPress | Lawyer Firm