Loading...

Diensten

Algemeen

AD Lexis is een klein bureau. Dat betekent in ieder geval dat de lijn tussen onze klanten en ons kort en direct is.
Allereerst kijken we wat uw wensen zijn en of wij iets kunnen betekenen voor u. Ervaring leert dat de relatie tussen de opdrachtgever en de uitvoerder is gebaat bij goede, heldere afspraken die nagekomen dienen te worden. Dat is ons uitgangspunt en wij voeren onze opdrachten op professionele wijze uit.

 

Justianus (527-565), keizer van het Romeins-Byzantijnse rijk
die verantwoordelijk was voor de codificatie van het Romeinse recht.
Het Romeinse recht had toen al een geschiedenis van zo’n 1000 jaar achter zich.

Vertalingen

Vertalingen van en naar het Engels en Nederlands

Ad Lexis is gespecialiseerd in juridische vertalingen, maar dat neemt niet weg dat wij ook andere vertalingen kunnen doen. Wij hebben in ieder geval ervaring met beide soorten. Voorbeelden van vertalingen: huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden, overeenkomsten, vonnissen, correspondentie, kookboeken and (wetenschappelijke) artikelen.
Wij kunnen ook een vertaling be√ędige.

Redactiewerkzaamheden
Redigeren van juridische documenten

Het schriiven van een juridisch document in een vreemde taal is een lastige klus. De inhoud moet kloppen en dan moet er ook nog aandacht worden besteed aan de manier waarop het er staat. En dat is natuurlijk niet een vanzelfsprekende zaak als dat in een vreemde taal moet gebeuren. Door de redactie van een document over te laten aan AD Lexis kunt u zich richten op de inhoud en zorgen wij voor de stijl. Wij kunnen dan, uiteraard in overleg met u, ervoor zorgen dat het document ook in taalkundig opzicht correct is opgesteld.

Cursussen
Cursussen juridisch Engels voor juristen en Inleiding recht voor vertalers

In samenwerking met Branch Out verzorgt AD Lexis cursussen juridisch Engels voor juristen, gebaseerd op het boek Introduction into legal English for Dutch students (Kluwer 2009). Dit zijn op maat gemaakte cursussen waarin cursisten leren om effectief te communiceren in het Engels over hun vak, het Nederlandse recht.

Er zijn ook cursussen Inleiding in het recht voor vertalers. In deze cursus ligt de nadruk op kennisoverdracht. De cursus is bedoeld voor vertalers die incidenteel of regelmatig juridische teksten vertalen. Deze cursussen worden gegeven in samenwerking met Teamwork.

Powered By WordPress | Lawyer Firm